Hit enter after type your search item

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ DECYDUJĄC SIĘ NA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ 2020

/
/
/
4 Views

jak-oglosic-upadlosc-konsumencka

Coraz częściej w Polsce wykorzystywana jest upadłość konsumencka. Dzięki nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie w marcu 2020 roku, pozwala teraz łatwiej skorzystać z tej ścieżki, gdy stajemy się niewypłacalni. Sprawdź o czym mówi upadłość konsumencka przepisy.

Każda osoba, która była lub jest  przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność, może teraz ogłosić upadłość konsumencką, już na drugi dzień po wyrejestrowaniu działalności z CEIDG. I to bez konieczności terminowego złożenia wniosku o upadłość firmy. Równie łatwiej jest teraz ogłosić upadłość prezesom spółki z o.o., jeżeli nie złożyli wcześniej wniosku o upadłość zarządzanej przez siebie spółki.

Przed nowelizacją podstawowym powodem odrzucenia przez sąd wniosku o upadłość było stwierdzenie, że dłużnik stał się niewypłacalny umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. Przy czym orzecznictwo było niejednolite (rosła przez to “turystyka sądowa”), nie brano pod uwagę stanowiska wierzycieli i nie można było się od decyzji sądu odwołać.

Jednak nowelizacja prawa upadłościowego w 2020 roku sprawiła, że każda osoba, która stała się niewypłacalna (nieistotne z jakich powodów), może skorzystać z upadłości konsumenckiej. I dobrze, bo po to właśnie ten instrument został stworzony – aby osoby z problemami finansowymi mogły z nich wyjść.

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2020?

Każda osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument), może ubiegać się o upadłość konsumencką. Ten rodzaj postępowania upadłościowego przebiega w sposób łagodniejszy, aniżeli procedura prowadzona wobec dużej korporacji. Dzieje się tak dlatego, że inna jest funkcja upadłości konsumenckiej, a inna upadłości przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że sąd może postanowić o prowadzeniu postępowania wobec konsumenta według zasad przewidzianych dla firm.

Ogłoszenie upadłości będzie możliwe, tylko i wyłącznie, wobec osoby, która popadła w stan niewypłacalności. Jest to zatem stan, w którym doszło do utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W przypadku dłużnika będącego konsumentem wystarczy jedno nieuregulowane zobowiązanie pieniężne, aby uznać go za niewypłacalnego.

Należy zwrócić uwagę na to, że sąd nie bada przyczyn powstania stanu niewypłacalności na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jednak powody te są brane pod rozwagę sądu na późniejszym etapie procedury.

Nowelizacja prawa upadłościowego mówi o tym, że postępowanie upadłościowe osoby fizycznej może być prowadzone również wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez wierzyciela. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy dłużnik prowadził wcześniej działalność gospodarczą, a od momentu wyrejestrowania jej z CEIDG nie minął jeszcze rok. Upadłość inicjowana przez wierzyciela nie przewiduje jednak wielu korzyści, które wynikają z procedury zapoczątkowanej przez samego zainteresowanego.

Upadłość konsumencka opinie

Nowelizacja ustawy przyczyniła się do większego dostępu do instrumentu upadłości konsumenckiej. Spowodowało to, że dłużnik może w bezpieczniejszy sposób pozbyć się długu. Nowelizacja upraszcza procedurę, jednak trudno ocenić czy nawet przy szybszym trybie, sądy poradzą sobie ze zwiększonym zainteresowaniem. To praktyka pokaże, jak należy ocenić nowa ustawę o prawie upadłościowym.

Wygląda na to, że zamysł ustawodawcy opiera się na dobrych przesłankach. 

Wystarczającym powodem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej  jest niewypłacalność dłużnika. Przeniesienie na późniejszy etap badania jej powodów, ukraca w tym miejscu tzw. “turystykę upadłościową” (praktyka pokaże, czy nie przeniesie się ona na drugi etap).

Jeśli chodzi o opłacalność ogłoszenia upadłości jest stopniowalna m.in. ze względu na posiadany majątek oraz przyczyny niewypłacalności. Osoby zadłużone (nieumyślnie, niecelowo) bez majątku mogą skorzystać z uproszczonego trybu i szybciej pozbyć się balastu zadłużenia. Upadły, u którego sąd wskaże, że niewypłacalność jest umyślna, może spłacać swój dług nawet przez 12 lat. Warunkowe umorzenie długu przez 5 lat, może zniechęcić osoby, które zadłużają się, ukrywają swój majątek a potem korzystają z umorzenia długu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This div height required for enabling the sticky sidebar